Kompetens och engagemang som ger resultat

Välkommen till LR Revision Laholm AB

Likt övriga LR Revision & Redovisningskontor är vårt fokus att arbeta med ägarledda företag och personerna bakom dessa, som revisor, rådgivare och bollplank. Detta ger oss en bredd och ett djup i vår erfarenhet som alla våra kunder har glädje av.

Som kund tycker vi det är viktigt att Du får ett personligt och professionellt bemötande och vårt engagemang omfattar såväl företagets som företagarens ekonomi.

Vi är en del av LR Revision & Redovisning i Sverige, ett nätverk av revisorer som ger oss tillgång till specialistkompetens, utbildning och ett internationellt nätverk.

Aktuellt

2019 års ekonomiska vårproposition

Läs här

Ändrade regler om penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs här

Stor höjning av skatt på drivmedel, hur man definierar en arbetsplats och regler för dricks mm.

Mycket nyttigt att ta del av i vårt senaste Nyhetsbrev, nr 4!

Ändring av årsredovisningslagen inför 2016 och info om hur revisionsberättelsen påverkas av nya ställningstaganden

Vårt Nyhetsbrev Banker nr 2 2015 hjälper dig reda ut vad som gäller

Skatter och personalliggare i byggverksamhet – få koll på nyligen framlagda budgetpropositionens innehåll

Läs vårt Nyhetsbrev nr 3 2015

Skattehöjningar och ökade krav på dokumentation mm – vad gäller egentligen?

Läs vårt Nyhetsbrev nr 2 2015

Skillnader mellan K2 och K3?

Läs mer i vårt Nyhetsbrev Banker nr 1 2015